Logopediste

Door de logopediste worden de volgende werkzaamheden verricht:

5 jarige kleuters:

  • screeningsonderzoek naar spraak-taal en luisterfunctie (zonder ouders).

 vervolgacties:

  • in overleg met ouders doorverwijzen,
  • 6 x begeleiden op school controleren,
  • onderzoeken op verzoek

De logopediste bezoekt de school 1 x in de 14 dagen op dinsdagmiddag en/of donderdagochtend.

Indien gewenst kunt u zelf of via de leerkracht een afspraak maken.
Afspraak kunt u eventueel via Schoudercom. maken. Haar naam vindt u in de gebruikerslijst, onder Logopedie.
 
De logopediste voor onze school is: 
Klari-Anne van Vliet.