Onze Visie

Ik maak elke dag een sprong vooruit
Dat doe ik met plezier
Ik speel, ik ren, ik vlieg, ik leer
Dat alles doe ik hier.
Ik leer graag over mezelf
Ik weet graag wat ik weet
Ik oefen met het oefenen
Ik doe wat ik nooit deed
Elke dag ZIN om een SPRONG vooruit te maken.

De belangrijkste uitgangspunten van de school zijn:

 • Elk kind wordt gezien, gehoord en mag er zijn.
 • Leerlingen worden begeleid door een betrokken, enthousiasmerend team.
 • Wij kijken ernaar uit om iedere leerling te motiveren om zelf elke dag met plezier een sprong in ontwikkeling te maken.
 • Onze leerlingen voelen zich thuis in een veilige en fijne omgeving. 
 • Wij bieden een gestructureerde en voorspelbare omgeving aan.
 • De basisvaardigheden (rekenen, taal en spelling) zijn op orde en worden structureel en volgens een gebalanceerd aanbod aangeboden.
 • De leerkracht is coach en inspirator in dit proces en helpt de leerling eigenaar te worden van zijn eigen leerproces.
 • De leerlingen dragen eigen verantwoordelijkheid. Zij stellen zelf hun doelen en weten wat nodig is om deze te behalen.
 • Door met de leerling in gesprek te gaan, bieden wij onderwijs op maat, afgestemd op elke leerling.
 • Wij prikkelen de talenten van kinderen door het aanbieden van een gevarieerd lesaanbod, waarbinnen gedifferentieerd wordt op kindniveau.
 • De kinderen worden opgeleid tot wereldburgers. Dit doen zij door een ontdekkende en onderzoekende houding aan te nemen. Ambitie is hierin belangrijk.
 • Er wordt Engels gegeven vanaf groep 1, extra uitdaging wordt aangeboden in de vorm van verdiepingsopdrachten, deelname Plusklas en middels de digitale Topschool.
 • Onze leerlingen zijn voorbereid op de toekomst door steeds in te spelen op vernieuwingen. De 21st century skills zijn hierbij ons uitgangspunt (samenwerken, ICT gebruik, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken).

De Springplank, sleutel tot succes voor een goede start naar volwassenheid.