Onze Visie

Ik maak elke dag een sprong vooruit
Dat doe ik met plezier
Ik speel, ik ren, ik vlieg, ik leer
Dat alles doe ik hier.
Ik leer graag over mezelf
Ik weet graag wat ik weet
Ik oefen met het oefenen
Ik doe wat ik nooit deed
Elke dag ZIN om een SPRONG vooruit te maken.

De belangrijkste uitgangspunten van de school zijn:

Plezier in leren:
Samen in een veilige speel- leeromgeving
 • Plezier maakt ons onderwijs compleet.  
 •   Bij ons op school vieren we successen, groot en klein. Je komt beter tot leren     als  je je gelukkig voelt. Wij luisteren naar elkaar en hebben aandacht voor de   ander. Dit draagt bij aan de ontspannen sfeer waarin wij voor elkaar klaar staan.   
 •  ‘Trots zijn op jezelf’ zorgt ervoor dat je gelukkig in de wereld staat. Veiligheid en   stabiliteit zijn voor kinderen een voorwaarde om tot leren te komen. Daarom  bieden wij op De Springplank een uitdagende en gestructureerde leeromgeving. 
 •  De afwisselende werkvormen dragen bij aan het maken van eigen keuzes,   zelfstandig (ver)werken en het behalen van succeservaringen. Wij vinden het   belangrijk dat kinderen samen leren in een omgeving waarin zij zich competent   en gezien voelen.  
 •   Binnen de groepen, op teamniveau en met ouders communiceren wij eerlijk en   open met elkaar. Wij hanteren duidelijke normen en waarden waarbij we     respectvol met elkaar omgaan.  
Talenten benutten:
Competentie & Uitdaging
 • Wij zijn trots op elke sprong die de kinderen maken in hun persoonlijke groei.  
 •  Welzijn staat hierbij voorop. Wij stimuleren op De Springplank het vergroten van kennis en vaardigheden van zowel kinderen als teamleden.  
 •  Onze kundige teamleden creëren een rijke, uitdagende leeromgeving voor   onze kinderen.  Wij moedigen creativiteit, zelfontplooiing en talentontwikkeling  aan.  
 • Binnen ons onderwijs op maat bevorderen wij oplossingsgericht denken. Dit  komt tot uiting in verschillende samenwerkingsvormen en thematisch werken.  
 •  Zo stimuleren wij nieuwsgierigheid die kinderen al van nature hebben. Het helpt  onze kinderen om nieuwe dingen te ontdekken en hun interesses te vergroten.  
Onderwijs op maat:
Autonomie en Zelfreflectie
 • Wij zien de kinderen graag vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan.  
 •  ‘Trots zijn op jezelf’ zorgt ervoor dat je gelukkig in de wereld staat. Veiligheid en   stabiliteit zijn voor kinderen een voorwaarde om tot leren te komen. Daarom   bieden wij op De Springplank een uitdagende en gestructureerde   leeromgeving. 
 •  Wij stimuleren op De Springplank het vergroten van kennis en vaardigheden van zowel kinderen als teamleden.
 •  Motivatie is de motor van ontwikkeling. De afwisselende werkvormen dragen   bij  aan het maken van eigen keuzes, zelfstandig (ver)werken en het behalen   van succeservaringen. 
Wereldwijsheid:
Ik, jij & wij
 • Van inspirerende professionals leer je het meest. Onze kundige teamleden creëren een rijke, uitdagende leeromgeving voor onze kinderen.    
 •  Wij moedigen creativiteit, zelfontplooiing en talentontwikkeling aan. Dit komt     tot uiting in verschillende samenwerkingsvormen en thematisch werken. Zo   stimuleren wij nieuwsgierigheid die kinderen al van nature hebben.
 • Het helpt onze kinderen om nieuwe dingen te ontdekken en hun interesses te vergroten.  

De Springplank, sleutel tot succes voor een goede start naar volwassenheid.

Contact

Kagerplein 30
2172 EA Sassenheim

0252 22 31 84
directie.springplank@sophiascholen.nl
Anita van der Zon / Henk Spook

Schooltijden

Maandag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15  
Donderdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30

 

Vertrouwen - Ontwikkeling - Plezier - Insprireren(d)