Extra hulp

Inzet

Bij ons op school proberen we de beschikbare "man"kracht zo goed mogelijk in te zetten. Niet alleen door leerkrachten van binnen de school te gebruiken, maar ook door mensen van buitenaf in te schakelen.

Combibrug

Zij verzorgen lessen op het gebied van sport, spel en drama. Over het algemeen doen zij dat in sporthal de Wasbeek. Drama lessen en sport/spel voor de groepen 1/2 worden over het algemeen in de speelzaal op school gegeven. Als er een bijzonder project is maken we graag gebruik van het aanbod van de Combibrug

Plusklas

Kinderen die meer aan kunnen en een ruime voorsprong hebben op de leerstof van de betreffende groep kunnen een plaatsje krijgen in de plusklas. Aan de hand van projecten worden zij extra uitgedaagd. Elke donderdagochtend komen zij bij elkaar, onder leiding van meester Henk.

Klusklas

Kinderen die liever met hun handen werken proberen we kennis te laten maken met techniek en verzorging. In samenwerking met bedrijven proberen we ze kennis te laten maken met deze beroepsgroep of door technieklessen bij ons op school. Zo zijn er contacten gelegd met bouwbedrijf van Breda en woonzorglocatie Bernardus. Helaas heeft Corona de voortgang van dit project gestopt.