Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes vertegenwoordigers:

  • drie ouders
  • drie personeelsleden.

Op schoolniveau is bij de MR-vergadering de directeur aanwezig.

Advies/instemming

De MR heeft op een aantal beleidsterreinen een adviserende stem en op een aantal terreinen wordt om instemming gevraagd. Soms geldt dit voor de gehele MR, soms voor een geleding (ouders of personeel). Deze besluitvormingen zijn terug te vinden in de statuten.
 

Schoolraad

Naast bovenstaande organen beschikt de school over een schoolraad. Deze bestaat uit ouders met een bepaalde expertise, bijvoorbeeld op het gebied van: bouwkunde, organisatie, juridische zaken, PR enz. Zij dienen als klankbord voor de directie en MR, het kan voorkomen dat zij aansluiten bij een MR vergadering als adviserend orgaan, zonder instemmingsrecht.
 

Contact

Kagerplein 30
2172 EA Sassenheim

0252 22 31 84
directie.springplank@sophiascholen.nl
Anita van der Zon / Floor Louwers

Schooltijden

Maandag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15  
Donderdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30

 

Vertrouwen - Ontwikkeling - Plezier - Insprireren(d)