Pestprotocol

 

Ouders verlangen van de school dat de pester moet worden bestreden en dat het "goede"moet worden beschermd.

Onze school kiest er echter niet voor de kinderen te beoordelen als behorend bij "kwaad en goed".


Ieder mens maakt wel eens fouten. De weg van de mens, de weg van het kind in het bijzonder, gaat met vallen en opstaan. Kinderen hebben het recht daarin te worden opgevoed en te begeleid. Zowel ouders als leerkrachten hebben die opvoedingsplicht.
Wij hanteren de regel dat veel mag, zolang anderen zich goed voelen bij jouw gedrag: De anderen op school zijn:

  • de leerlingen op school
  • de leerkracht
  • de ouders
  • andere mensen
Onze school hanteert de normale fatsoensregels. De school zal daarom kwaadsprekerij tegengaan en daarnaast duidelijk maken dat er geen enkele reden is om een klasgenoot, of anderen te pesten. De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na op en doet dat binnen de kaders van de kanjerafspraken. Deze zijn:
 
  • we vertrouwen elkaar
  • we helpen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • niemand lacht uit
  • niemand doet zielig
Conflicten

Bij conflicten tussen kinderen zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak. Een oplossing die alle partijen recht doet. Wij hebben als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan misgaan. Dat is niet erg. Het zijn leermomenten. "Hoe ga je het de volgende keer doen! Hoe herstel je de emotionele en/of materiële schade. Kunnen we op deze manier weer verder met elkaar?" Dit zijn de vragen die we na ieder conflict met elkaar zullen bespreken en borgen.

Kanjertraining

Op de website van de Kanjertraining vindt u veel meer informatie over de training en aanpak van o.a. pestgedrag. (www.kanjertraining.nl)

Contact

Kagerplein 30
2172 EA Sassenheim

0252 22 31 84
directie.springplank@sophiascholen.nl
Anita van der Zon / Henk Spook

Schooltijden

Maandag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15  
Donderdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30

 

Vertrouwen - Ontwikkeling - Plezier - Insprireren(d)