Ouderraad

Ouderparticipatie

Onze school kent een grote vorm van ouderparticipatie. Op vele terreinen zijn ouders actief, ook binnen de ouderraad (OR).
Binnen de OR zijn de taken verdeeld. In principe wordt de OR ingeschakeld bij de organisatie van feesten, verjaardagen, sportdagen e.d.

Klassenouder

De ouderraadsleden zijn tevens klassenouders. Zij zijn verbonden aan een bepaalde groep. De leerkracht kan een beroep doen op deze ouder wanneer hij/zij voor de groep iets wil regelen.

Leden

De ouderraad bestaat uit 14 leden.
De vergaderingen van de OR worden altijd bijgewoond door de adjunct-directeur en een groepsleerkracht. 

Vergaderingen

Gemiddeld vergadert de ouderraad 4 á 5 keer per jaar. Er worden afspraken gemaakt over de lopende en komende activiteiten. Leerkrachten en ouders ondersteunen elkaar bij het organiseren van de hierboven genoemde taken.
 

Contact

Kagerplein 30
2172 EA Sassenheim

0252 22 31 84
directie.springplank@sophiascholen.nl
Anita van der Zon / Floor Louwers

Schooltijden

Maandag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15  
Donderdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30

 

Vertrouwen - Ontwikkeling - Plezier - Insprireren(d)