Aanmelden

Een informatief bezoek brengen is altijd mogelijk. We leiden u graag rond om een indruk van de school te krijgen. Tevens bent u in de gelegenheid om vragen te stellen over onderwijs, organisatie e.d. Mocht u de school willen bezoeken wilt u dan van te voren een afspraak maken? Dagelijks kunt u de directie bereiken via mail: directie.springplank@sophiascholen.nl of telefonisch:0252-223184.

Na een rondleiding ontvangt u van ons een inschrijfformulier

Contact

Wij stellen het op prijs als u samen met uw kind naar school komt om kennis te maken met de directie en de school. Dat kan zijn op het moment dat u het inschrijfformulier komt brengen of eerder als u de school een bezoek brengt.