Aanmelden


Als u na het bekijken van de website en het lezen van de schoolgids denkt dat De Springplank de juiste school is voor uw zoon/dochter, dan kunt u gebruik maken van onderstaand inschrijfformulier.
Een informatief bezoek brengen is altijd mogelijk. We leiden u graag rond om een indruk van de school te krijgen. Tevens bent u in de gelegenheid om vragen te stellen over onderwijs, organisatie e.d. Mocht u de school willen bezoeken wilt u dan van te voren een afspraak maken? Dagelijks kunt u de directie bereiken via mail: directie.springplank@sophiascholen.nl of telefonisch: 0252-223184.

Contact

Wij stellen het op prijs als u samen met uw kind naar school komt om kennis te maken met de directie en de school. Dat kan zijn op het moment dat u het inschrijfformulier komt brengen of eerder als u de school een bezoek brengt.

Inschrijfformulier

Hieronder kunt u aangeven welke versie u wilt gebruiken voor het invullen van het inschrijfformulier van onze school. Na het downloaden kunt u het ingevulde formulier persoonlijk afgeven bij de directie van de school.