Intern Begeleider

De school beschikt over een Intern Begeleider, een leerkracht die de pedagogisch didactische onderzoeken (PDO) kan afnemen en een Remedial Teacher (RT) die het remediërende werk buiten de klas verzorgt.

Zorgstructuur

Twee maal per jaar zijn er groepsbesprekingen waarbij de resultaten van de groep en de leerlingen afzonderlijk geanalyseerd en besproken worden. Aan de hand hiervan kan er besloten worden om een gesprek met ouders aan te vragen, een handelingsplan op te gaan stellen voor een kind of een kind aan te melden voor het multidisciplinair zorgteam. Er wordt tijdens deze groepsbesprekingen ook gekeken naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de groep als geheel en het individuele kind.

Behoefte

Wanneer een kind zorg behoeft en naar de RT-er verwezen wordt, worden er handelingsplannen opgesteld, waarvan de ouders op de hoogte worden gebracht. Een handelingsplan duurt meestal zes weken, waarna bekeken wordt of er gecontinueerd moet worden of dat de begeleiding kan worden stop gezet. De school beschikt over een uitgebreide orthotheek waar veel materiaal te vinden is.

O&A

De Springplank valt onder de Onderwijs Advies (OA) locatie Duin- en Bollenstreek in Lisse. Door de dienst is ons een medewerkster toegewezen m.b.t. de individuele onderwijszorg. Zij neemt op school en onder schooltijd onderzoeken af. Daarna vindt er contact plaats met de leerkracht en ouders en wordt het resultaat van het onderzoek doorgesproken. Er bestaat voor de leerkracht de mogelijkheid onder schooltijd medewerkers te consulteren van OA en het speciaal onderwijs. Dit zijn vormen van leerkracht begeleiding. Consultatieve Leerkracht Begeleiding (CLB) en Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB).
Soms constateren we, dat extra hulp niet meteen het gewenste effect heeft. We kunnen dan besluiten de leerling te laten doubleren. De beslissing daarover wordt door de leerkracht genomen na overleg met de ouders. Ook gebeurt dit bij versneld doorgaan naar een hogere groep (klas overslaan).

Keuze

We hebben als team afgesproken, dat wij de leerlingen zoveel mogelijk bij ons op school houden. Wanneer een leerling aan het eind van de basisschool het niveau van eind groep 6 zou kunnen halen, verwijzen wij in principe niet door.
Ons streven blijft echter:

  • de kwaliteitshandhaving van de lees- taalontwikkeling;
  • de kwaliteitshandhaving van de rekenontwikkeling;
  • het optimaliseren van het zelfstandig werken;
  • voldoende geschoold te zijn op het gebied van de leerlingenzorg;

Het is ons een zorg !

Maaike Vermeer

Intern Begeleider

Meer info

Contact

Kagerplein 30
2172 EA Sassenheim

0252 22 31 84
directie.springplank@sophiascholen.nl
Anita van der Zon / Henk Spook

Schooltijden

Maandag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15  
Donderdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30

 

Vertrouwen - Ontwikkeling - Plezier - Insprireren(d)