Stel cookie voorkeur in

Onze Visie

De belangrijkste uitgangspunten van de school zijn:

  • de kinderen moeten met plezier naar school komen en daar voldoende leren
  • de leerkrachten zetten zich enthousiast en met overgave in en werken met plezier
  • het kind staat centraal
  • er wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van het kind, onderdeel van het handelingsgericht werken
  • aandacht voor kinderen met leerproblemen, maar ook oog voor die kinderen die juist erg goed zijn
  • we richten het onderwijs zo in, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen
  • we hechten veel waarde aan goede contacten met ouders. Ouderparticipatie speelt bij ons een grote rol.

 
Ook wordt aan kinderen duidelijk gemaakt, dat er op school, net als thuis regels gelden. Regels over de manier van met elkaar omgaan, maar ook t.a.v. het gebruik van materialen. Natuurlijk worden die regels een enkele keer overtreden maar we steken met name ook tijd in het belonen van goed gedrag. Het omgaan met de waarden en normen vinden we van groot belang. Er is veel aandacht voor "pestgedrag". We werken daaraan door middel van de Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd.