Stel cookie voorkeur in

Onze Visie

De belangrijkste uitgangspunten van de school zijn:


Ik maak elke dag een sprong vooruit
Dat doe ik met plezier
Ik speel, ik ren, ik vlieg, ik leer
Dat alles doe ik hier.
Ik leer graag over mezelf
Ik weet graag wat ik weet
Ik oefen met het oefenen
Ik doe wat ik nooit deed


Elke dag ZIN om een SPRONG vooruit te maken.


Een enthousiast, gemotiveerd en trots team ziet het als hun opdracht iedere leerling te motiveren
om zelf elke dag met plezier een sprong in hun ontwikkeling te maken.
Als team creëren wij een veilige en fijne omgeving voor onze leerlingen. Een kind wordt gezien,
gehoord en mag er zijn.


Wij bieden een gestructureerde en voorspelbare omgeving aan. De basisvaardigheden (rekenen, taal en
spelling) zijn op orde en worden structureel en volgens een gebalanceerd aanbod aangeboden. De
leerlingen dragen eigen verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat iedere leerling helder voor ogen heeft
welke doelen hij zichzelf stelt en weet wat nodig is om deze te behalen. Door met de leerling in gesprek
te gaan, bieden wij onderwijs op maat afgestemd op elke leerling.


De leerkracht is coach en inspirator in dit proces, die de leerling helpt eigenaar te worden van zijn eigen
leerproces. Naast deze basisvaardigheden worden de kinderen opgeleid tot wereldburgers. Dit doen zij
door een ontdekkende en onderzoekende houding aan te nemen. Ambitie is hierin belangrijk. Wij
prikkelen de talenten van de kinderen door het aanbieden van een gevarieerd lesaanbod, waarbinnen
gedifferentieerd wordt op kindniveau. Er wordt Engels gegeven vanaf groep 1, extra uitdaging wordt
aangeboden in de vorm van verdiepingsopdrachten, deelname Plusklas, digitale Topschool. 

Onze leerlingen zijn voorbereid op de toekomst door steeds in te spelen op vernieuwingen. De 21st century
skills zijn hierbij ons uitgangspunt (samenwerken, ICT gebruik, probleemoplossend denken, creativiteit
en planmatig werken).

De Springplank, sleutel tot succes voor een goede start naar volwassenheid.‚Äč