Stel cookie voorkeur in

Ons bestuur

De Springplank valt onder het bestuur van de Sophia Scholen.

De Sophia Stichting is in 1997 ontstaan uit een fusie van 8 katholieke schoolbesturen in de regio. Door de bundeling van krachten is het mogelijk geworden om op een aantal ondersteunende terreinen meer service te bieden.
De naam Sophia refereert aan twee klassieke inspiratiebronnen. Sophia is Grieks voor wijsheid. Wie ooit in Istanbul is geweest, heeft ongetwijfeld de Hagia Sophia bezocht, eeuwenlang de grootste kerk ter wereld, in 1453 verbouwd tot moskee en inmiddels ingericht als een prachtig museum. Sophia van Rome is de andere referentie. Volgens de legende leefde zij aan het begin van de tweede eeuw in Rome, samen met haar drie dochters Fides, Spes en Caritas (Geloof, Hoop en Liefde).

De Springplank maakt onderdeel uit van Sophia Scholen. Sophia Scholen faciliteert het onderwijs op schoolniveau en investeert in een professionele organisatie.

Sophia Scholen is een innoverende organisatie, gericht op kwalitatieve groei. Transparant in bestuur en beheer. Hoog in het vaandel staan hierbij de kernwaarden:

Vertrouwen - Respect - Saamhorigheid - Eerlijkheid - Zorgzaamheid - Vergeving - Verwondering

 De Sophia Scholen stelt zich tot doel de kwaliteit van het primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek in stand te houden en te bevorderen op een katholieke grondslag. Het bestuur van de Stichting onderscheidt zeven waarden die deze grondslag onderschrijven. Waarden die door iedereen omarmt kunnen worden, ongeacht geloof of katholieke achtergrond. Alleen zijn deze waarden binnen het katholiek onderwijs nadrukkelijk gefundeerd in Bijbelse verhalen.

Binnen de stichting bieden circa 600 medewerkers met veel toewijding en enthousiasme direct en indirect onderwijs aan 7065 leerlingen op 30 scholen. Scholen die allemaal gehuisvest zijn in de Duin- en Bollenstreek.

Sophia Scholen is per 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de Sophia Stichting en PCPO. 
 
Ons onderwijs is een dienst aan de kinderen. Wij willen dat ieder kind zijn talenten ontplooit en zal bijdragen aan een vreedzame samenleving.
 
Mocht u in contact willen komen met het bestuur van de school dan kunt u gebruik maken van onderstaande correspondentie adres:
 
Sophia Stichting
Postbus 98
2215 ZH Voorhout