Stel cookie voorkeur in

Verlof aanvragen


Geregeld krijgen wij verzoeken om leerlingen vrij te stellen van onderwijs buiten de schoolvakanties. Om er zeker van te zijn dat uw aanvraag behandeld wordt dient deze minimaal zes weken van te voren te worden ingediend bij de directie van de school. Alleen zij kunnen de vrijstelling verlenen.
Het geven van vrijstelling (verlof) is verbonden aan een aantal regels. De gemeente Teylingen heeft een stroomschema ontwikkeld, zodat u kunt zien of vrijstelling tot de mogelijkheden behoort. Het stroomschema is beschikbaar via deze link.
Mocht u besluiten dat de aanvraag voldoet aan de eisen van de Leerplicht dat kunt u op school een formulier halen om de aanvraag te doen. Deze zijn af te halen bij de directie of te downloaden via de hieronder vermelde link.
 
Klik hier om het formulier te downloaden.

Of hier voor een digitaal formulier met invulvelden.
 
Na het downloaden / printen kunt u het formulier, ingevuld  op school inleveren bij de de leerkracht van de klas of bij de directie.