Stel cookie voorkeur in

Extra hulp


Bij ons op school proberen we de beschikbare "man"kracht zo goed mogelijk in te zetten. Niet alleen door leerkrachten van binnen de school te gebruiken, maar ook door mensen van buitenaf in te schakelen.
De volgende personen brengen o.a. een bijdrage aan het onderwijs op de Springplank:
 

juf Hilde,

zij geeft RT lessen aan de leerlingen van de bovenbouw. In groepjes krijgen leerlingen les in begrijpend lezen, spelling, rekenen en woordenschat. Juf Hilde komt twee keer per week naar school, op de maandag- en donderdagochtend.

Combibrug,

zij verzorgen lessen op het gebied van sport, spel en drama. Over het algemeen doen zij dat in sporthal de Wasbeek. Drama lessen en sport/spel voor de groepen 1/2 worden over het algemeen in de speelzaal op school gegeven.

Plusklas

Kinderen die meer aan kunnen en een ruime voorsprong hebben op de leerstof van de betreffende groep kunnen een plaatsje krijgen in de plusklas. Aan de hand van projecten worden zij extra uitgedaagd. Elke dinsdagmiddag en woensdagochtend komen zij bij elkaar, onder leiding van meester Henk en werken dan aan de projecten.